LITE HISTORIA OM VÅRT DRESSINSPÅR FRÅN TOMELILLA


1893  Den 20 sept. invigdes järnvägen. Öppnades för allmän trafik den 22 sept. och var då privatägd. Sträckan var Malmö - Sjöbo - Tomelilla. " MöToJ "

1896  Övertogs Cimbrishamn -Tomelilla Jernväg av MöToJ och båda gick nu gemensamt under beteckningen " MSJ " Malmö - Simrishamns järnväg.

1925  Bytte man ut den gamla (25kg) rälsen mot en kraftigare modell, (41kg) för att klara tyngre tåg. Detta var under järnvägens "gyllene dagar".

1942  Den 1 juli övertogs järnvägen av staten, SJ.

1954  Den 1 april lades Högestad station ned.

1970  Den 24 aug  gick sista persontåget.

1979  Gick sista godståget.

1985  14 juni såddes första fröet till idéen om dressincyklingen till Fyledalen. Då köpte Stephan den första cykeldressinen av Charles som var pensionerad rallare och bodde i en stuga intill spåret till Fyledalen. 

1987  Köpte Tomelilla kommun järnvägen av SJ. Efter att ha stått oanvänd i ett antal år började järnvägen nu växa igen.

1988  Insåg vi att något måste göras åt järnvägen, om den inte skulle växa igen helt och hållet. Under sommaren -88, började vi med tillstånd av kommunen att röja bland alla träd och buskar som nu växte vilt på spåret.

1989  På sensommaren hade vi nått vårt mål, nu gick det att  cykla dressin hela vägen från Tomelilla till Sjöbo kommungräns i den vackra Fyledalen.

1990  i februari rev Sjöbo kommun upp resten av spåret trots våra ihärdiga försök att rädda det....

1993  Den 22 sept. kunde vi fira "MöToJ"s 100 års jubileum!

En bit in på 2000 talet
 började det ivrigt att pratas om att åter ta upp tågtrafik på banan mellan Tomelilla till Malmö. Vår namninsamling bidrog förmodligen till att man efter flera års diskussioner fattade det kloka beslutet att inte dra det nya spåret genom Fyledalen.. 
Numera kallar vi järnvägen för Tomelilla-Fyledalen Jernväg "ToFJ" eftersom den ju faktiskt numera slutar i Fyledalen!

2012
 fick Stephan Tomelillas kulturpris för dressincyklingen till Fyledalen.

2017 Bygger vi "Dressinstationen i Tomelilla", bestående av ett godsmagasin som för tankarna till Svenska järnvägsmiljöer sent 1800-tal och en mindre "stationsbyggnad" som fått sin inspiration från knapra tider i mitten på 1800-talet. Båda byggnaderna är dock helt nya.