Äventyr på Österlen

png telefon0709-209209

 

Tider i Tomelilla:

 

Alt.  Start     Återlämning
  1     9.30      13.30
  2    13.45     17.45
  3*  18.00     21.00


* 3 timmars kvällstur endast månd-torsd vecka 20-32

Vänligen respektera våra tider. Kommer Ni för sent drabbar det inte bara Er själva..
Dressinstarten är endast bemannad vid passens start och avslut

 

 

 

 karta fyledalen

 

 Karta över dressinturen Tomelilla-Fyledalen

 

 

whi 2012kulturpris
Stephan fick Kulturpriset i Tomelilla 2012 för dressincyklingen mellan Tomelilla-Fyledalen! En stor ära och glädje att bli uppmärksammad för sitt arbete på detta sätt! TACK!

 

 

 

wdj glada tomelillaPå dressinfärden mot Fyledalen vakar gladan (Tomelillas symbol) över Dig och Ditt sällskap.

Dressincykling Tomelilla - Fyledalen

Här cyklar Du en mycket naturskön sträcka på en gammal järnväg som en gång korsat Skåne från Simrishamn i öst till Malmö i väst. Du kommer till Fyledalen som till stor del blev naturreservat maj 2015. Vid kommungränsen Tomelilla/Sjöbo mitt ute i naturen tar spåret slut och här vänder Du dressinen (vikt ca 60kg) och cyklar samma väg tillbaka. Utmed banan har vi tre egna fina rastplatser för våra dressinörer, varav den första är försedd med grillplats. Ta med grillkol, tändvätska samt påse till era eventuella sopor. Engångsgrillar är ej tillåtna! Toalett finns på Dressinstationen i Tomelilla samt intill spåret vid vår första rastplats "Banvakten".

 

wdr startklar 

START & MÅL
Dressinstationen, väg 11 vid Österlens folkhögskola. Sväng in på Stafettgatan, därefter till vänster på Löparegatan och omedelbart vänster igen vid områdeskartan. Parkera på Folkhögskolans vänstra p-plats uppe på backen och gå sen stigen över ängen till Dressinstationen där vi möter upp! Det finns ett stort och ett litet rött trähus med svart plåttak.
Det är inte tillåtet att köra bil på ängen!

 

wdr km63

 

STRÄCKA

c:a 17 km tur och retur. Ungefär 1tim & 50min cykling, varav 50minuter på utvägen och en timme på hemvägen (delvis uppförsbacke).

 

SÄKERHET OCH TRAFIKREGLER
* Ha alltid uppsikt framåt.

*Anpassa farten så att alla färdas på ett säkert sätt. Sätt aldrig ner fötterna framför dressinen under färd, både du och dressinen kan skadas!

*Håll alltid så långt avstånd till dressinen framför dig att Du kan stanna utan att krocka, minst 25m. Det tar längre tid att stanna än man tror.
En kollision kan skada alla inblandade väldigt allvarligt!

* Du kommer att korsa flera vägar. Stanna i god tid vid våra" Stopp" skyltar och led dressinerna över vägen, en i taget, för att undvika olyckor. Låt aldrig bilarna stanna för Dig, det är Du som lämnar företräde!

*Du som besökare ansvarar för att alla i ditt sällskap tar del av information/regler som ges vid start. Orsakar Du skada på dressin/material/person/djur är du ansvarig och kan bli ersättningsskyldig.

*Vid dressinmöte gäller regeln att det sällskap med minst antal dressiner stannar och släpper förbi de mötande. Lyft av dressinen vid längre paus så att andra kan passera. Låt aldrig dressinen stå kvar i spåret, lyft av den helt, en meter ut från spåret, annars finns risk att den blir påkörd och skadad. Uppstår skador på dressinen blir Du ersättningsskyldig.

 

winf vagpromenad

 

 

HÅLL NATUREN REN
*Hjälp oss att hålla rent i naturen, ta alltid med Dina sopor tillbaka hem efter utfärden. Använd inte engångsgrillar i naturen! Nyttja vår grillplats på första rastplatsen.
*Du som röker, tänk på brandfaran i skog och mark. En brand ute i naturen kan få katastrofala följder.

 

KUL ATT VETA
Cykeldressinen uppfanns på 1840-talet av tysken Karl Drais och användes av bl.a. banvakterna vid deras dagliga inspektionsturer längs med linjen. Dressinen användes också vid underhåll och reparationer av banan. Numera är de flesta cykeldressinerna skrotade, men vi har lyckats rädda några. Dressinen Du cyklar på här hos oss är en kopia av 20-50 talets dressiner, dock med en del förbättringar för att passa som färdmedel för nöjes skull istället för det arbetsfordon som den var ursprungligen. På gammal järnvägarsslang kallas cykeldressinen för "Hjuling".

 

LITE HISTORIA OM VÅRT DRESSINSPÅR FRÅN TOMELILLA
1893  Den 20 sept. invigdes järnvägen. Öppnades för allmän trafik den 22 sept. och var då privatägd. Sträckan var Malmö - Sjöbo - Tomelilla. " MöToJ "

1896  Övertogs Cimbrishamn -Tomelilla Jernväg av MöToJ och båda gick nu gemensamt under beteckningen " MSJ " Malmö - Simrishamns järnväg.

1925  Bytte man ut den gamla (25kg) rälsen mot en kraftigare modell, (41kg) för att klara tyngre tåg. Detta var under järnvägens "gyllene dagar".

1942  Den 1 juli övertogs järnvägen av staten, SJ.

1954  Den 1 april lades Högestad station ned.

1970  Den 24 aug  gick sista persontåget.

1979  Gick sista godståget.

1985  14 juni såddes första fröet till idéen om dressincyklingen till Fyledalen. Då köpte Stephan den första cykeldressinen av Charles som var pensionerad rallare och bodde i en stuga intill spåret till Fyledalen. 

1987  Köpte Tomelilla kommun järnvägen av SJ. Efter att ha stått oanvänd i ett antal år började järnvägen nu växa igen.

1988  Insåg vi att något måste göras åt järnvägen, om den inte skulle växa igen helt och hållet. Under sommaren -88, började vi med tillstånd av kommunen att röja bland alla träd och buskar som nu växte vilt på spåret.

1989  På sensommaren hade vi nått vårt mål, nu gick det att  cykla dressin hela vägen från Tomelilla till Sjöbo kommungräns i den vackra Fyledalen.

1990  i februari rev Sjöbo kommun upp resten av spåret trots våra ihärdiga försök att rädda det....

1993  Den 22 sept. kunde vi fira "MöToJ"s 100 års jubileum!

En bit in på 2000 talet
började det ivrigt att pratas om att åter ta upp tågtrafik på banan mellan Tomelilla till Malmö. Vår namninsamling bidrog förmodligen till att man efter flera års diskussioner fattade det kloka beslutet att inte dra det nya spåret genom Fyledalen.. 
Numera kallar vi järnvägen för Tomelilla-Fyledalen Jernväg "ToFJ" eftersom den ju faktiskt numera slutar i Fyledalen!

2012
fick Stephan Tomelillas kulturpris för dressincyklingen till Fyledalen.

2017 Bygger vi "Dressinstationen i Tomelilla", bestående av ett godsmagasin som för tankarna till Svenska järnvägsmiljöer sent 1800-tal och en mindre "stationsbyggnad" som fått sin inspiration från knapra tider i mitten på 1800-talet. Båda byggnaderna är dock helt nya.

 

 

 

wdr 2tjejerTvå tjejer på äventyr!

 

 

 wdj radjursspar 01Rådjur korsar spåret

 

 

 

wdr rullst 01 13

 Fyrhjulingen till Rullstol

 

 

 winf faristDressincyklaren lämnar alltid företräde!

 Högestas kor kan korsa vårt spår på två platser via färister. Detta för att underlätta jobbet för djurskötarna och djuren kan då röra sig fritt mellan beteshagarna i dalen.

 

 

wdr regn 2006

 Kul i alla väder!
Ibland regnar det,

 

 

 

wdr dressin101

 och ibland är det nästan väl varmt..

 

 

 

wdr gladadamer 2013Ett gäng glada damer