Äventyr på Österlen

png telefon0709-209209

 

Tider i Sankt Olof:


Alt.  Start     Återlämning
  1     9.30      13.30
  2    13.45     17.45
  3*  18.00     21.00*

* 3 timmars kvällstur endast månd-torsd vecka 20-32

 

Vänligen respektera våra tider. Kommer Ni för sent drabbar det inte bara Er själva..
Dressinstarten är endast bemannad vid passens start och avslut.

 

 

 
 

wkarta sanktolof

 Karta över dressinturen Sankt OloF-Gyllebosjö
 
 
 
I Sankt Olof finns även Skånska Järnvägar
wsto sv vitt skj

Skånska Järnvägar är en ideell förening med en skara entusiaster som bedriver ångtågstrafik på järnvägs sträckan norr om Sankt Olof. Ångtåget går till Brösarp som är huvudstationen för verksamheten. Planerar Du Ert besök väl så hinner ni med båda äventyren på en och samma dag! Läs mer om SkJ på underrubriken "Kombinera med ångtåget...."

Dressincykling Sankt Olof - Gyllebosjö

Den här sträckan går genom ett typiskt, vackert Skåne lanskap som det såg ut på 40-50 -talet. Du passerar små gårdar och vackra beteshagar, inramade av stengärden, som betas av highlandcattles, vanliga kossor, hästar och hjortar. Spåret går både över öppna landskap och genom bokskogspartier. Efter 7 km når Du Gyllebosjö hållplats där vårt dressintillstånd tar slut. Du cyklar samma väg tillbaka. MEN.. först måste Du ju promenera bort och kolla in Gyllebosjön, en lätt promenad på 800m, kanske ta ett dopp! Området kring Gyllebosjön är naturreservat. Vid sjön finns en liten sandstrand, gräsmatta, och ett mindre antal sittplatser som delas med övriga badgäster. Grillplats finns också, ta med grillkol och tändvätska. Engånggrillar är förbjudet att ta med! Toalett finns vid Gyllebosjön. Hundar är tyvärr ej tillåtna att vistas inne på badområdet.
 wsto mot gyllebo


START OCH MÅL
Parkera på vår dressinparkering utanför det röda godsmagasinet på Järnvägsgatan. Följ sen stigen sidan om spåret 150-200m åt vänster (söderut), bort till lokstallet där vi möter upp med dressinerna!

 

wdj radj ljunglyck


STRÄCKA

C:a 14km tur & retur. Ungefär 1tim. 45min cykling, varav 45minuter på utvägen och en timme på hemvägen (delvis uppförsbacke). Gångtid sjön, ca 10-15min, ca 800m.

 

wsto badplats 01 

SÄKERHET OCH TRAFIKREGLER

* Ha alltid uppsikt framåt.

*Anpassa farten så att alla färdas på ett säkert sätt. Sätt aldrig ner fötterna framför dressinen under färd, både du och dressinen kan skadas!

*Håll alltid så långt avstånd till dressinen framför dig att Du kan stanna utan att krocka, minst 25m. Det tar längre tid att stanna än man tror.
En kollision kan skada alla inblandade väldigt allvarligt!

* Du kommer att korsa flera vägar. Stanna i god tid vid våra" Stopp" skyltar och led dressinerna över vägen, en i taget, för att undvika olyckor. Låt aldrig bilarna stanna för Dig, det är Du som lämnar företräde!

*Du som besökare ansvarar för att alla i ditt sällskap tar del av information/regler som ges vid start. Orsakar Du skada på dressin/material/person/djur är du ansvarig och kan bli ersättningsskyldig.

*Vid dressinmöte gäller regeln att det sällskap med minst antal dressiner stannar och släpper förbi de mötande. Lyft av dressinen vid längre paus så att andra kan passera. Låt aldrig dressinen stå kvar i spåret, lyft av den helt, en meter ut från spåret, annars finns risk att den blir påkörd och skadad. Uppstår skador på dressinen blir Du ersättningsskyldig.


HÅLL NATUREN REN
*Hjälp oss att hålla rent i naturen, ta alltid med Dina sopor tillbaka hem efter utfärden. Använd inte engångsgrillar i naturen! Nyttja iordningställda grillplatser.
*Du som röker, tänk på brandfaran i skog och mark. En brand ute i naturen kan få katastrofala följder.


KUL ATT VETA
Cykeldressinen uppfanns på 1840-talet av tysken Karl Drais och användes av bl.a. banvakterna vid deras dagliga inspektionsturer längs med linjen. Dressinen användes också vid underhåll och reparationer av banan. Numera är de flesta cykeldressinerna skrotade, men vi har lyckats rädda några. Dressinen Du cyklar på här hos oss är en kopia av 20-50 talets dressiner, dock med en del förbättringar för att passa som färdmedel för nöjes skull istället för det arbetsfordon som den var ursprungligen. På gammal järnvägarsslang kallas cykeldressinen för "Hjuling".

 

LITE HISTORIA OM VÅRT DRESSINSPÅR FRÅN SANKT OLOF
1902  15 juni  öppnades Gärsnäs - Sankt Olofs Järnväg "GStOJ" för allmän trafik. Samma år byggdes ett lokstall i tegel, en mindre vändskiva, samt kolbrygga och vattenkastare i södra delen av Sankt Olofs bangård. Endast lokstallet finns kvar idag.

1905  1 sept. gick GStOJ samman med Ystad - Gärsnäs järnväg YGJ och blev YGStOJ (Ystad-Gärsnäs-S:t Olofs Järnväg.)

1941  1 juli blev järnvägen förstatligad.

1972  1 jan lades persontrafiken ned och 1 febr lades godstrafiken ned.

1974-1990 trafikerades sträckan S:t Olof-Gyllebosjö med rälsbuss av museitågsföreningen Skånska järnvägar, som idag trafikerar sträckan Brösarp-S:t Olof med ångtåg i tidsenlig miljö. Ett besök rekommenderas! På utfärden till Sankt Olof kan du kombinera dressincyklingen och ångtågsfärden med lite planering!

1994  köpte Simrishamns Kommun järnvägen av SJ.

1997  i maj invigde vi hela sträckan Gärsnäs - S:t Olofs Järnväg på nytt, denna gång för dressincykling!

2000  kortades sträckan ner till mera lagom 14km t&r. Vändstationen blev nu Gyllebosjö hållplats. Anledningen var faktiskt så tokig som att en person sökte tillstånd att köra sockerbetor på tåg på sträckan och det prioriterades högst. Som tur var så blev det inga bet tåg och vi kunde fortsätta cykla dressin!

De gamla järnvägsbyggnaderna längs banan, samtliga från 1902 finns bevarade. Alla är numera i privat ägo. (Visa hänsyn till de boende).
*GRÖNHULTS station. senare nedklassad till hållplats.
*GYLLEBOSJÖ hållplats, plattform och plåtstins finns kvar. 

 

wdj highland stoMånga följer intresserat Din dressintur...

 

 

wsto grill

Även fin grillplats. Medtag grillkol!

 

 
wsto simmareSimtävling i Gyllebosjön

 

 

wsto fisketurFisketur i Gyllebosjön

 

 

wsto fiskarterDet är vi som bor under ytan..

 

 

wsto fiskekortFör att fiska behövs fiskekort

Du behöver också en båt. När Du går från dressinerna mot Gyllebosjön passerar Du några hus. Vid sista huset på höger sida löser Du fiskekort och tar med ett par åror till båten. När Du går tillbaka lämnar Du årorna åter. Klicka bilden för mer info..

 

 

wsto gyllebosjon 02Vy över Gyllebosjön

 

 

wsto sjostigenPromenad på Sjöstigen