Äventyr på Österlen

png telefon0709-209209

 

SÄKERHET OCH TRAFIKREGLER


* Du som bokar en dressintur ansvarar för att alla i ditt sällskap tar del av den information/regler som ges vid start och även finns att läsa här. Orsakar Du eller någon i ditt sällskap skada på dressin / material / person / djur är ni ansvariga och kan bli ersättningsskyldiga.

* Ha alltid uppsikt framåt.

* Anpassa farten så att alla färdas på ett säkert sätt, alltså, kör inte för fort. Sätt aldrig ner fötterna framför dressinen under färd, både du och dressinen kan skadas!

* Håll alltid så långt avstånd till dressinen framför dig att Du kan stanna utan att krocka, minst 25m. Det tar mycket längre tid att stanna än man tror.
En kollision kan skada alla inblandade väldigt allvarligt!

* Du kommer att korsa flera vägar. Stanna i god tid vid våra" Stopp" skyltar och led dressinerna över vägen, en i taget, för att undvika olyckor. Låt aldrig bilarna stanna för Dig, det är Du som lämnar företräde!

* Vid dressinmöte gäller regeln att det sällskap med minst antal dressiner stannar och släpper förbi de mötande. Lyft av dressinen vid längre paus så att andra kan passera. Låt aldrig dressinen stå kvar i spåret, lyft av den helt, en meter ut från spåret, annars finns risk att den blir påkörd och skadad. Uppstår skador på dressinen blir Du ersättningsskyldig.

* Visa hänsyn till andra, då blir allas utflykt så mycket roligare!

 

HÅLL NATUREN REN

* Hjälp oss att hålla rent i naturen, ta alltid med Dina sopor tillbaka hem efter utfärden. Använd inte engångsgrillar i naturen! Det finns grillplats på första raststället på Tomelillaspåret och vid sjön på Sankt Olof spåret. Håll koll på ev. eldningsförbud.

* Du som röker, tänk på brandfaran i skog och mark. En brand ute i naturen kan få katastrofala följder.